Input:

12.2 Ogledni primjerak Pravilnika o tajnosti podataka

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

12.2 Ogledni primjerak Pravilnika o tajnosti podataka

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Sukladno odredbama Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14., 127/17. i 98/19.) i članka 23. Pravilnika o zaštiti osobnih podataka, AB SPEKTAR d.d., Zagreb, OIB 94028494481, (dalje u tekstu: poslodavac) donosi se sljedeći:

PRAVILNIK O TAJNOSTI PODATAKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se dužnost čuvanja osobnih podataka koji su prikupljeni i obrađeni sukladno Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Članak 2.

Zabranjena je obrada osobnih podataka kojima se otkriva rasno ili etničko podrijetlo, političko mišljenje vjersko ili filozofsko uvjerenje ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinaca.

Stavak 1. ovog članka ne primjenjuje se ako je obrada nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava voditelja obrade ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: